Kontakt

E-post

Spørsmål, tilbakemeldinger eller ønsker? Ta kontakt med redaksjonen på e-post: eilif.tanberg@gmail.com

Facebook

Lik Akt – Aktuelt Kristenradikalt Tidsskrift  på Facebook for jevnlige oppdateringer!