mars 2022

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Fest, protest og frigjøring!

I Osloforbundet ble kvinnedagen 2022 feiret med geriljabrodering, plakatmaling, 8. mars-tog og 8. mars-gudstjeneste. 8. mars er en dag for å feire alle kvinner i kirke, samfunn, Forbundet og verden – vi feirer de kampene som er vunnet, og løfter de kampene som fortsatt gjenstår. På verdensbasis er kvinner fortsatt økonomisk og politisk underprivilegert, og […]

Arkiv