november 2020

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Et atomvåpenforbud til besvær?

Mens pandemien og presidentvalget i USA dominerte nyhetsbildet, skjedde det noe historisk som trekker verden i en litt tryggere og bedre retning, FN-forbudet mot atomvåpen fikk sin 50. ratifikasjon. Dette skjedde lørdag 24.oktober i år, på selveste FN dagen! Mens Trump og andre politikere på ytre høyre-fløy har gjort sitt for å undergrave internasjonale avtaler […]

Grav i søpla – redd jorden

Årstema i Forbundet 2020 har vært å bevare Guds skaperverk. Det har de siste årene vært et stort engasjement rundt miljø og klimasaken, spesielt blant unge. Vi har sett demonstrasjoner og skolestreik, men også holdt taler for de «voksne» for å få dem til å forstå at det er vi som er fremtiden. Hvis vi […]

Arkiv