Fest, protest og frigjøring!

Av forbundet

Publisert 28.03.2022

I Osloforbundet ble kvinnedagen 2022 feiret med geriljabrodering, plakatmaling, 8. mars-tog og 8. mars-gudstjeneste. 8. mars er en dag for å feire alle kvinner i kirke, samfunn, Forbundet og verden – vi feirer de kampene som er vunnet, og løfter de kampene som fortsatt gjenstår.

På verdensbasis er kvinner fortsatt økonomisk og politisk underprivilegert, og blir diskriminert på grunn av sitt kjønn. Urettferdige og patriarkalske strukturer utsetter kvinner for vold, misbruk og utnytting, og frarøver kvinner muligheten til å ta utdannelse, til å ta egne avgjørelser og råderett over egen inntekt. For å oppnå kvinnefrigjøring, trengs det mer bevissthet om disse strukturelle problemene og diskriminerende praksisene som fører til forskjeller mellom kjønnene. Kun slik kan vi rette ut den skjevheten kvinner opplever i dagens samfunn. Fordi problemene er globale må arbeidet for likestilling også ha et internasjonalt perspektiv.

Som kristne er vi kalt til å gå i Jesu frigjørende fotspor. Det var nettopp det vi gjorde ved å delta i 8. mars-toget og 8. mars-gudstjenesten. Som kristne skal vi bryte stengsler ned, og sette mennesker fri fra undertrykkelse. Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise solidaritet og kjempe for likeverd og likestilling, slik at vi kan legge til rette for et samfunn med plass til ALLE! Kvinnekamp har sin plass i kirka: Likestilling er Jesu frelsende budskap i praksis. Kristen og feminist? Javisst!