Et atomvåpenforbud til besvær?

Av Andreas Alexander Fosby, Styreleder i Oslo Nei til Atomvåpen, prest i Den norske kirke og tidligere leder av Oslo Kristelige studentforbund.

Publisert 18.11.2020

Mens pandemien og presidentvalget i USA dominerte nyhetsbildet, skjedde det noe historisk som trekker verden i en litt tryggere og bedre retning, FN-forbudet mot atomvåpen fikk sin 50. ratifikasjon.

Dette skjedde lørdag 24.oktober i år, på selveste FN dagen! Mens Trump og andre politikere på ytre høyre-fløy har gjort sitt for å undergrave internasjonale avtaler og samarbeid, har 84 nasjoner signert og 50 nasjoner ratifisert FN-traktaten som forbyr produksjon, lagring og bruk av atomvåpen m.m.

Atomvåpenforbudet ble vedtatt av 122 nasjoner, 7.juli 2017, samme år fikk ICAN (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) Nobels fredspris for sitt arbeid mot atomvåpen. ICAN består av over 500 organisasjoner. I Norge er både politiske partier, sivilsamfunnsorganisasjoner og ikke minst Forbundet og Den norske kirke partnere av ICAN. Med andre ord, både Den norske kirke og Forbundet har fått Nobels fredspris!

Men hva skjer egentlig nå som atomvåpenforbudet har nådd 50 ratifikasjoner? 50 ratifikasjoner var dørterskelen FN-traktaten måtte komme seg over for å bli en del av folkeretten (internasjonal lov). Dette kommer til å skje 22.januar 2021.

Ingenting kommer til å endre det faktum at atomvåpenforbudet vil nå bli en del av folkeretten, og ingenting kommer til å endre det faktum at Norge fremdeles velger å stå på feil side av historien. Norge valgte sammen med alle land i NATO (med unntak av Nederland) å boikotte forhandlingene i 2017! Jeg var tilstede som lobbyist for ICAN og Changemaker
Norge under FN forhandlingene i Juli 2017, og det var trist og provoserende å se Norges stol helt tom! Norges regjering har siden FN-traktaten ble vedtatt vist en total avvisende holdning til atomvåpenforbudet, samtidig som at de har fremholdt at regjeringens mål er en verden fri for atomvåpen!

For mange fredsaktivister henger dette ikke på greip, det gjør heller ikke regjeringens argumenter om at det juridisk ikke lar seg gjøre å signere/ratifisere et atomvåpenforbud og samtidig være et medlem av NATO. Den påstanden er tilbakevist i en større rapport utført av
folkerettsinstituttet. Regjeringen har også fremsatt påstand om at atomvåpenforbudet handler om ensidig nedrustning, noe som heller ikke stemmer!

– Ved å besitte atomvåpen holder 9 nasjoner 7.5 milliarder mennesker for gisler med trussel om total ødeleggelse av alt liv på jorden.

Atomvåpenforbudet er en rettslig og normgivende traktat som majoriteten av verdens nasjoner har vedtatt og som snart blir gjeldende internasjonal lov. Det er urovekkende at Norge har valgt en så passiv holdning til nedrustning i en tid da andre nedrustningsavtaler
brytes og atomvåpenstatene snakker om modernisering og opprustning!

De humanitære konsekvensene ved bruk av atomvåpen, enten i krig, terror eller ved et uhell vil være så katastrofale at ingen nasjoner ville kunne håndtere det. Det finnes omkring 14 000 atomvåpen i dag, fordelt på 9 nasjoner. De fleste stridshodene er mye mer kraftigere en bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki for 75 år siden. Tsar Bomben som er
den kraftigste bomben bygd, hadde en styrke på 50 megatonn! Det er ca. 1 570 ganger sterkere en styrken fra både bomben som ble sluppet over Hiroshima og bomben som ble sluppet over Nagasaki!
Med andre ord, atomvåpen er en trussel mot vår eksistens og et hån mot livet og hele skapelsen!

Atomvåpen er ikke et middel for fred som noen hevder, flere av atomvåpenstatene har drevet med aktiv krigføring mot andre nasjoner som både har hatt atomvåpen og som ikke har hatt det. Atomvåpenstater har blitt angrepet av andre land, som tilsynelatende har sett vekk ifra det faktum av at de har hatt atomvåpen.

Ved å besitte atomvåpen holder 9 nasjoner, 7.5 milliarder mennesker for gisler med trussel om total ødeleggelse av alt liv på jorden, alt i fredens tegn?

Atomvåpenstatene holder menneskeheten som gisler fordi de vil opprettholde makten de besitter, både økonomisk og kulturelt. Dette er Norge dessverre med på å understøtte. Fredsnasjonen Norge er en illusjon, vår plass i FNs sikkerhetsråd ett hån mot alle de som har kjempet frem for en verden fri fra atomvåpen, men ikke minst, ett hån mot alle ofrene fra
tusenvis av atomprøvesprengninger og de hundretusener som døde av bombene over Hiroshima og Nagasaki by.

Som kristen ser jeg det som en plikt å stå solidarisk sammen med alle fredselskende mennesker over alt på jorden, og jeg ser det som en plikt å heve stemmen min og kjempe for en verden fri fra atomvåpen, for atomvåpen er ikke noe Gud har skapt, men noe vi mennesker har skapt. Det finnes håp, selv i disse tider!

Atomvåpenforbudet, som snart blir en del av folkeretten er til besvær for Norge, som helst vil se på seg selv som “Fredsnasjonen”. Dessverre er og blir Norges håndtering av atomvåpenforbudet en skamplett på vår kollektive historie.

Vi kan ikke stå naive og tro at våre folkevalgte vil kjempe denne saken for oss, vi har alle ett ansvar for en verden fri fra atomvåpen. Engasjer deg! Skriv under på opprop, bli med i en fredsorganisasjon, snakk om atomvåpenforbudet og stem på politiske partier som faktisk vil
at Norge skal signere og ratifisere atomvåpenforbudet!