AKT i ny drakt!

Av Redaksjonen

Publisert 07.10.2019

Kjære leser!

Når du nå leser Aktuelt Kristenprogressivt Tidsskrift er det som nettmagasin, for første gang i bladets historie. Etter nøyaktig 31 år i papirformat har Forbundets medlemsblad blitt digitalt.

Det er en stor og viktig forandring, men noe forblir også som før. På nettsiden kristenprogressiv.no skal AKT fortsette å være et medlemsblad for Forbundet – et medlemsblad som samler, utfordrer og engasjerer forbundere over hele landet.

Vi forlater heller ikke papirformatet helt: på slutten av semesteret vil alle medlemmer og abonnenter få tilsendt AKT i posten, med høydepunktene fra nettsiden.

Samtidig gir et digitalt format nye muligheter for videre utvikling. For det er forover fokus skal rettes.

I tida som kommer skal AKT som nettside favne bredere, nå lengre ut og treffe nye lesere med friske meninger og spennende innhold. I tillegg forplikter tidsskriftet seg til å være aktuelt, som navnet tilsier. Med et nettmagasin istedenfor to årlige utgaver blir dét mye enklere.

Nettmagasinet AKT har som mål å være et kristenprogressivt medlemsblad med plass for opplysning, debatt, undring og spørsmål. Det vil også innebære at tidsskriftet gir rom for å stille spørsmål og gi nye perspektiver for Forbundet som organisasjon.

AKT fokuserer på emner som ligger i skjæringspunktet mellom kirke, kultur og samfunn. Kjønnsrettferdighet, Palestina, homokampen i og utenfor Norge, religionsdialog, økumenikk, kristenprogressivitet og internasjonal solidaritet vil være noen av temaene du kan se frem til å lese om.

Terskelen skal være lav for å ta ordet og uttrykke sine meninger på sin måte, uansett akademisk bakgrunn eller tilhørighet til Forbundet. Alle forbundere skal føle seg velkomne til å lese i eller skrive for AKT. Også forbundsvenner og andre interesserte skal kunne ta del i AKT.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med redaksjonen hvis du har noe på hjertet, eller en idé til en tekst!

Hva slags lesestoff kan du ellers se fram til i høst?

  • Forbundsnytt
  • Spennende intervjuer, meninger og artikler
  • AKT-magasinet i postkassa i desember

Vi kan se fram til en spennende tid for AKT!