Håpets katedral - flerreligiøsitet for miljøet

Av Patrick Justad

Publisert 01.10.2021

På Isegran fort i Fredrikstad står Norges nyeste katedral. Den er noe mindre enn de storslåtte katedralene på kontinentet, men på avstand er glassmaleriet minst like vakkert som de verdenskjente kirkene som fungerer både som pilgrims- og turistdestinasjoner ellers i verden. Men skinnet bedrar, det er ikke glassmaleri, det er laget av plast – fra havet.

Byggverket på 120 kvadratmeter stråler i idylliske og maritime omgivelser. Ved bruk av havplast har dette flerreligiøse kunstprosjektet understreket viktigheten av, og muligheten til, å gjøre noe vondt til noe godt. Samtidig har det skapt et rom for ettertanke, meditasjon og samvær, uavhengig av religion, livssyn, nasjonalitet eller kjønn. 

Prosjektet er ikke bare vakkert, men også en god pådriver til lokale miljøtiltak som strandrydding og en smertelig påminner om nødvendigheten av god avfallshåndtering. At søpla vår havner i havet vet vi. Prosjekter som dette bidrar til å fatte omfanget og å minne oss på det. Basert i FNs bærekraftsmål 14 og 15, livet i havet og liv på land, minnes vi ydmykt på hvor avhengig vi er av havene – og hvordan de binder oss sammen, både symbolsk og bokstavelig. 

Les mer og støtte arbeidet på https://hapetskatedral.no/ 

Alle foto: Patrick Justad