Abu Dis - landsbyen ved muren der kvinnene jobber

Av Aurora Marie Nome

Publisert 08.10.2020

Tett inntil apartheidmuren som skiller Israel og Palestina og som legger beslag på store palestinske landområder, ligger landsbyen Abu Dis. Abu Dis var i opprinnelig en del av i Øst-Jerusalem, men er nå helt adskilt fra Jerusalem fordi byen ligger på den andre siden av muren. Landsbyen er dermed som mange andre palestinske landsbyer. Det fører til økt arbeidsløshet, for mennene som tidligere jobbet på den andre siden av muren, må i dag ha tillatelser og oppfylle en rekke krav for å slippe gjennom muren for å jobbe. 

Muren som skiller Abu Dis fra Jerusalem og som palestinske må krysse for å jobbe i Israel.

Det som er fint i Abu Dis, er at kvinner får muligheten til å arbeide og skaffe familien inntekt, og det i et land der mer enn 45% av kvinnene er arbeidsledige. Omtrent 50 kvinner er ansatt på et senter som er en del av Al Nahda Charitable Society som ble stiftet i 2005. Forbundet har støttet senteret siden 2010. Senteret tilbyr jobb innenfor brodering og matlagning, i tillegg til helsetjenester og opplæring i rettigheter. Senteret har et kantineprosjekt, der ca. 20 kvinner lager skolemat som de så selger på skolene. Dermed får skoleelevene sunn og næringsrik skolemat. Forbundet har bidratt med støtte til kantineprosjektet, innkjøp av kjøkkenutstyr og bil, samt salg av broderier. Gi din støtte til senteret her eller kjøp broderiene i nettbutikken vår

Bilen Forbundet har sponset til kantineprosjektet.

Som resten av verden, er også Palestina og Abu Dis hardt rammet av coronapandemien. Palestina stengte ned helt i begynnelsen av mars da de første tilfellene av coronasmitte ble oppdaget. Skolene i Palestina ble da stengt og det samme gjorde kvinnesenteret. Det betydde at også skolekantinene måtte stenge. Kvinnene som driver disse, har dermed ikke hatt inntekt siden starten av mars. I løpet av september har de forsøkt å selge bakst gjennom butikker, men det er vanskelig å selge da folk er svært redde for smitte og da skeptiske til å kjøpe mat produsert av andre.En av de ansatte på kjøkkenet legger hånden på verket på skolematen som normalt selges i skolekantinene. Foto: Signe Marie Breivik

Den siste måneden har skolene vært delvis åpne og kvinnene har også forsøkt å selge varer utenfor skoleporten uten hell. Fortsatt er skolekantinene stengt, fordi elevene går på skolen kun annenhver dag. Det er likevel en liten mulighet for at Utdanningsdepartementet kanskje åpner kantinene i november, men det er ikke sikkert. 

Resten av kvinnesenteret var mer eller mindre stengt fra mars til juni. Nå er det aktiviteter, med uformelle treff, forelesninger og diskusjoner der mye har dreid seg om hvordan forholde seg til corona. Lege, sykepleier og sosionom er på senteret en dag i uka og tilbyr undersøkelser, behandling og veiledning. F.eks. er flere kvinner etter undersøkelse blitt sendt videre til mammografi hvor to fikk påvist brystkreft. Der et veldig viktig tilbud til kvinnene i området som tidligere hverken hadde kunnskap eller syntes det var nødvendig å teste seg.

 Vesker og punger med det klassiske palestinske broderimønsteret. Vi selger tilsvarende produkter fra kvinnesenteret i nettbutikken.

Det siste halvåret har det ikke vært så mye aktivitet i broderiarbeidet fordi kvinnene har vært opptatt med å ta seg av barn som har vært hjemme fra skolen og fordi reising har vært vanskelig på grunn av restriksjoner. Det er minimalt med salg av broderier i Abu Dis og de er helt avhengige av salget i Norge for å kunne fortsette. 

Samtidig er veldig mange menn arbeidsledige. De som får tillatelse til å jobbe i Israel må være i karantene i 2 uker når de kommer hjem igjen, som da fører til at de mister 14 dagers lønn hver gang de kommer hjem for å se familien. Alle som er ansatt av palestinske myndigheter som f.eks. lærere og helsearbeidere har bare blitt lønnet 50% siden mars. Så i tillegg til at kvinnene på kvinnesenteret ikke har fått lønn siden mars, er også deres menns inntekter redusert betydelig. 

Likevel spiller kvinnene en utrolig viktig rolle i dagens coronasituasjon, både når det gjelder å få økonomien til å gå rundt og anskaffelse av nødvendige artikler som mat, klær og skolebøker. Samtidig har de ansvaret for holde alt rent for å unngå smitte, i tillegg til at de må ta seg av de syke. De er en enorm mental støtte for sine redde og usikre barn og sine frustrerte ektemenn som føler at de ikke strekker til.

Forbundet på besøk på kvinnesenteret i fjor.

Støtten til kvinnesenteret var allerede viktig før coronaviruset brøt ut, og er nettopp derfor enda viktigere nå. Gi din støtte til kantineprosjektet her eller kjøp broderier i Forbundets nettbutikk. Ved å gjøre dette, bidrar vi til hjelpe kvinnene og deres familier ut av den økonomisk vanskelige situasjonen coronapandemien fører med seg. På denne måten jobber vi for fred, rettferdighet og likestilling.

Har du lyst til å besøke kvinnesenteret når coronapandemien er over? Ta kontakt med generalsekretær Aurora Marie Nome på post@forbundet.no. Forbundet har tidligere besøkt kvinnesenteret i Abu Dis gjennom vårt utvekslingsopplegg og vi planlegger å besøke Palestina igjen når verden åpner igjen. 

©Alle foto: Privat