Hvordan Mikael Bruun hjalp kvinner i DnK

Av Patrick Justad

Publisert 29.10.2020

Etter mye storm rundt sogneprest Mikael Bruuns uttalelser vedrørende samarbeid med kvinnelige prester har bispemøtet slått fast at man ikke kan reservere seg mot dette. – Ulike meninger kan ikke komme til uttrykk i en praksis som vanskeliggjør tjeneste for andre, sa preses Olav Fykse Tveit.

Dette fastslår kvinners rett til full prestetjeneste i Den norske kirke en gang for alle, nesten 60 år etter Ingrid Bjerkås ble ordinert som første kvinnelige prest i Norge. Mikael Bruun har brakt gammeldags kvinnesyn og teologi på dagsorden, og har ironisk nok dermed sørget for at ingen lenger kan nekte å samarbeide med kvinner på noe plan i kirken. Likevel presiserer Bruun til NRK at han ikke ser på bispemøtets uttalelser som et yrkesforbud.

-Det har vært en stor påkjenning for mange kvinnelige prester å ikke bli anerkjent av kollegaene sine

Selv om dette bringer fram noen triste holdninger i Den norske kirke, må det ses på som en seier i en lang og pågående kvinnekamp. Siden Bjerkås ble ordinert i Vang kirke i 1961 har kvinner strevd, ikke bare med å få prestestillinger, men arbeidsmiljø har også vært et problem. I NRK’s artikkel blir dette understreket som en av de viktigste konsekvensene av bispemøtets uttalelser, hvor kvinner nå blir tatt på alvor hva gjelder arbeidsmiljø og likestilling av prestekall. 

Tidligere leder av Oslo-forbundet Marte Holm Simonsen jobber som prestevikar i Hamar, og har blant annet tjeneste nettopp i Vang kirke. En av grunnene til at hun valgte å søke seg til Hamar, var at bispedømmet allerede var tydelige når det gjelder likestilling i kirken. -Dette er et veldig etterlengta vedtak, sier hun. -Det har vært en stor påkjenning for mange kvinnelige prester å ikke bli anerkjent av kollegaene sine, og jeg er veldig glad for at biskopene har gått ut så tydelig som de til slutt gjorde.

Foto: Bo Mathisen/Kirkerådet