Islands folkekirke skaper glede og sinne

Av Patrick Justad

Publisert 02.10.2020

Med sine progressive og kontroversielle kunststykker i sosiale medier har den islandske folkekirken skapt internasjonale reaksjoner – på godt og vondt. 

Stykkene er en del av en markedsføringskampanje siktet på den yngre målgruppen med tilbud om søndagsskolen, og i tillegg til vid spredning i sosiale medier vil de også være til stede på busser i og rundt Reykjavik og koster rundt 135 000 norske kroner. Det mest kontroversielle stykket viste Jesus med bryster og sminke under en regnbue med et stort glis. Petur Georg Markan sier til Daily Mail at intensjonen var å vise mangfoldet i Kirken, og at det er et steg for å kvitte seg med stigmatisering og la alle se seg selv i Jesus Kristus. Den islandske kirkeministeren, Guorun Karls- og Helgudottir, pekte også på ambivalensen ved et slikt bilde, der noen ser Jesus som trans, andre ser Maria med skjegg og noen ser kun en “genderqueer” person. Reaksjonene på dette bildet fikk Kirken til å fjerne det fra sosiale medier, men det vil fortsatt synes på busser i hovedstaden i en tid fremover.

Forsidebildet til Kirkjan på Facebook

Mens protestene er mange, har også en betydelig del vist sin støtte til kampanjen. En inkluderende folkekirke med flere tolkninger og muligheten for å se seg selv i Jesus uansett hvem man er, vil hjelpe de som tidligere har blitt fremmedgjort av kirken å se nytt lys. Dessuten finnes det flere argumenter for dette i Bibelen. Halvor Moxnes argumenterte for at Jesus, som sammen med sine følgere brøt med samtidens samfunn og ble “sosiale evnukker”, brøt normene for maskulinitet og normalt liv og marginaliserte seg selv, utvilsomt var skeiv, i ordets moderne uttrykk. Dette er selvsagt en radikal tolkning av Bibelen, men det er med slike baner og uttrykk at vi er med på å skape en bedre verden. 

Forbunder Alex Døsvik er positiv til en slik fremstilling. “Det gleder meg å se et slikt bilde fra en Islands Folkekirke. Jeg kan forstå at det skaper reaksjoner, både den ene og andre veien. Jeg synes dog det er veldig fint at folkekirka på Island tørr å utfordre de klassiske oppfatningene en har av Jesus sitt kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. Dette er nok for å kunne åpne for barns undring, men det er også fint for mennesker i alle aldre å undre rundt sin egen oppfatning av Kristus sin fremtoning. Jeg synes også det er en fin måte fra kirken å vise at de jobber for å være en kirke som har plass til mangfoldet av mennesker som kan ønske å være en del av fellesskapet, og det gleder i alle fall mitt hjerte!”