Starter nytt verksted for teologisk utfoldelse

Av Eilif Tanberg

Publisert 25.11.2019

Forbundet har lang tradisjon med lek og refleksjon rundt teologi. Ei ny, spennende smie (les: utvalg) ledet av Ingvild Yrke skal holde det teologiske jernet varmt. 

– Uten teologien hadde Forbundet gått ut av seg selv og blitt noe annet! 

Ingvild Yrke, leder, teologismed og initiativtaker er helt tydelig på hvorfor Forbundet trenger å fokusere på teologisk arbeid. Det var hun som jobbet for at Forbundets landsmøte 2019 vedtok et splitter nytt nasjonalt utvalg ved navn “Teologismia”. Det skal jobbe for “å holde teologiarbeidet levende i organisasjonen og legge til rette for teologisk refleksjon, debatt og utfoldelse i medlemsmassen.” 

Ingvild er tidligere leder av Forbundet, og hun har de siste årene sett en utvikling som forklarer hvorfor organisasjonen trenger et levende teologiverksted. 

– Forbundet har vokst til flere lokalforbund, og består i dag av studenter og unge voksne over hele landet med alle slags studiebakgrunner. Det er ikke lenger en overvekt av teologistudenter. Derfor er det viktig å jobbe for at teologisk kunnskap fortsatt preger og lever i organisasjonskulturen, forklarer hun.

– Organisasjonen skal bidra til at nye generasjoner får tilgang til teologisk kunnskap slik at deres kristne tro og identitet blir vekket og styrket, legger hun til. 

Ingvild Yrke, tidligere leder av Forbundet

Teologisk kunnskap er nemlig helt sentralt som lim og felles eiendom i vår organisasjon, i følge Ingvild.

– Teologien, som levende og kontinuerlig samtale, gjennomsyrer hele organisasjonens arbeid og vesen. Men den er krevende å holde varm. Det krever både kunnskap og bevissthet, og den teologiske tradisjonen som Forbundet står i må eies av alle medlemmene. Denne tradisjonen må være noe man vokser inn i fra man blir med i et lokalforbund som ung og fersk student. 

– Når en organisasjonskultur bygget på tradisjon finnes som et usynlig, men merkbart bygg å gå inn i, kan organisasjonen drives for og av studenter og unge voksne.

– Målet er at brukerne av heftet skal hjelpes inn i en teologisk refleksjon, og ikke få den ferdig presentert.

Men vent litt – hva er egentlig teologi?

– Ordet i seg selv betyr læren om Gud. Man kan også si at teologi er systematiserte religiøse forestillinger som det blir reflektert over. I teologisk refleksjon reflekterer man over livet i lys av bibelens tekster.

I skrivende stund jobber Teologismia med å lage et hefte til lokalforbundene som skal hjelpe den teologiske debatten i alle kriker og kroker av Forbundet. Målet er å gi skolering i teologisk refleksjon, bibelkunnskap, praktisk bruk av teologi og lek med liturgi og gudstjeneste. 

– Det første som kommer ut er et hefte som heter “Bibelbabbel”. Det har undertittelen “Teologisk refleksjon – samtaler om livet i dialog med bibelens tekster,” og er samtaleopplegg for grupper, forteller Ingvild. 

– Disse oppleggene passer godt til arrangement i lokalforbundet som bibel&børst, bibelgrupper og temakvelder. Jeg håper at lokalforbundene tar det i bruk med en gang, og opplever det som nyttig. Og så får vi se hva som blir neste prosjekt!

– Teologien, som levende og kontinuerlig samtale, gjennomsyrer hele organisasjonens arbeid og vesen. Men den er krevende å holde varm. Foto: Malte Wingen, unsplash.com

Utvalgslederen forteller om et spennende arbeid med heftet, som lanseres i desember. 

– Heftet er skrevet på dugnad av en rekke teologer og Forbundsvenner. De har fått i oppdrag å ta oss med inn i arbeidsrommet sitt når de tolker og jobber med bibeltekster. De gir oss et grunnlag av bibelkunnskap å stå på når gruppa selv må tolke teksten. For å sette igang den teologiske tankeprosessen, har de også gitt oss noen spørsmål å samtale om. 

– Målet er at brukerne av heftet skal hjelpes inn i en teologisk refleksjon, og ikke få den ferdig presentert. Alt dette har jeg samlet sammen, og i heftet finner du to opplegg som handler om overordnede tema knyttet til å forholde seg til Bibelens tekster, og en rekke opplegg som knytter seg direkte til en bibeltekst, legger hun til. 

Hva håper du den enkelte forbunder skal få ut av å bruke heftet?

– Jeg håper at Bibelbabbel-heftet kan være til hjelp og inspirasjon når du nærmer deg ditt eget liv og dets eksistensielle spørsmål, samt bibelens tekster. Jeg håper at oppleggene kan bli øvelser i en positiv, kritisk lesning av bibeltekster og en hjelp til kontekstuell tekstlesing, avslutter hun. 

Bibelbabbel-heftet lanseres i desember, og vi oppfordrer alle lokalforbund til å ta denne verdifulle ressursen i bruk neste semester!