AKT mener: Å være anti-rasist er en kristen plikt

Av Patrick Justad

Publisert 02.07.2020

-Kristen solidaritet i kampen mot rasisme er en selvfølge, sier Forbundets leder Eilif Tanberg i Vårt Lands Verdidebatt.

En bølge av solidaritet

Nok en gang har en undertrykt befolkning sagt at “Nå er det nok”, og denne gangen har det spredd seg over Atlanteren. Store deler av verden krever rettferdighet for George Floyd, for Breonna Taylor, for Ahmaud Arbery, og for mange fler afroamerikanere som har mistet livet til systematisk rasisme og brutale arrestasjoner. Samtidig har dette satt søkelyset på våre egne holdninger, på våre egne systemer og våre egne samfunn. Nye former for rasisme blir belyst, og sosiale medier florerer med tips til hvordan man kan unngå dem, og mange sverger til at de vil lese seg opp, lære, og prøve å forstå hvordan de ikke skal tåle så vel den urett som ikke rammer dem selv.

– Alle som identifiserer seg som kristen, har en plikt til å ikke bare ikke være rasist, men å være anti-rasist.

Ingen bred kristen støtte

Tanberg påpeker at tross spredte støtteerklæringer, blant annet fra nyvigslede preses Olav Fykse Tveit, mangler det en samlet, bred oppsluttning i kampen mot rasisme. Dette virker nok kontraintuitivt for mange. Et av kristendommens mest grunnleggende budskap er nestekjærligheten, og å snu det andre kinnet til i denne situasjonen er det strengt motsatte av dette. Å støtte opp under de undertrykte og å kjempe deres kamp side ved side ved dem er å følge i Jesu fotspor og burde være et enkelt valg å ta for enhver kristen. Dette handler ikke om å slutte seg til venstreradikale bevegelser, men å slutte seg til en kristen solidarisk bevegelse, som bør gå på tvers av flere kirkesamfunn, både lokalt, regionalt og globalt. 

Spesielt i Norge nyter kristne en priviligert posisjon. Vi har en kirke som med god støtte fra staten har klart å kjempe fram svært viktige saker, som har vist solidaritet i de undertryktes kamp. Vi har hatt en kirke som har kjempet for kvinners og homofiles rettigheter, tross sterke stemmer imot dette. En slik kirke har en plikt om å slutte opp under de marginaliserte, og kjempe for rettferd og likhet. Alle som er medlemmer av en slik kirke, og alle som identifiserer seg som kristen, har en plikt til å ikke bare ikke være rasist, men å være anti-rasist.

Hva er anti-rasisme?

Å være anti-rasist innebærer langt mer enn å ikke være rasist selv. Ifølge professor Robert J. Patterson, innebærer det å være anti-rasist en aktiv og bevisst innsats for å jobbe mot multidimensjonelle aspekter ved rasisme. Blant annet innebærer dette at man må slutte å unnskylde rasister. Å si at bestemor snakker slik fordi det var de ordene hun brukte da hun var ung er uakseptabelt. Å si at kompisen din ikke mente det han sa fordi han var full er ikke greit. Fotballfans skal ikke slippe unna fordi det var en stygg takling og engasjementet på fotballkamper er så høyt. Vi må ta disse ubehagelige samtalene. Vi må reflektere over våre egne og våre nærmestes utsagn, holdninger og handlinger. 

Et enkelt grep kristne kan ta for å bli anti-rasist, er gjennom bønn. Ikke ved å be om at rasismen forsvinner eller at rasistene innser sine feil, men å be om styrken til å ta disse samtalene og gjennomføre denne refleksjonen. Det er hardt arbeid som vil kreve mye av mange, men sammen kan man utgjøre en stor forskjell. Gjennom bevisstgjøring av oss selv og våre omgivelser kan vi starte en kultur der folk kan se sine egne feil uten å føle seg satt på tiltalebenken. Gjennom solidaritet og gode samtaler oppnår vi mye mer enn om vi kjefter og fryser ut de som omgir oss.

Bilde © Fibonacci Blue