november 2000

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Likestilling i pandemiens tid – krav til handling

2020 skulle være det store internasjonale kvinne- og likestillingsåret. 25 år etter FNs Kvinnekonferanse i Beijing hadde vi allerede ved inngangen til året lagt mange planer. Så kom pandemien og satte en stopper for veldig mye. I mars i fjor skulle vi diskutere og se fremover når vi møttes på FNs Kvinnekommisjon i New York. […]

2022 – Da fotball-VM spilles på en gravplass

I 2022 spilles fotball-VM i Qatar, et land som scorer svært lavt på menneskerettigheter og sosial likhet. Helt siden landets tildelelse av arrangementet i 2010 har det vært kontroverser rundt nasjonens tilegnelse og gjennomføring av festiviteten, men først nylig ble det bekreftet at kampene i VM 2022 vil spilles på gravplasser. De første kontroversene rundt […]

Foto: Thor Due/Natur og Ungdom

Likestilling kan ikke ha en prislapp

Utvikling mot bærekraftige og gode samfunn er et felles mål. Et av tiltakene for å sikre dette er likestilling. Dette er et viktig prinsipp, og Norge snakker varmt om behovet for jenters rett til utdanning og helse. Men det stopper fort der. Når prinsippet står i konflikt med økonomisk profitt, gjennom for eksempel oljeproduksjon eller […]

Et atomvåpenforbud til besvær?

Mens pandemien og presidentvalget i USA dominerte nyhetsbildet, skjedde det noe historisk som trekker verden i en litt tryggere og bedre retning, FN-forbudet mot atomvåpen fikk sin 50. ratifikasjon. Dette skjedde lørdag 24.oktober i år, på selveste FN dagen! Mens Trump og andre politikere på ytre høyre-fløy har gjort sitt for å undergrave internasjonale avtaler […]

Grav i søpla – redd jorden

Årstema i Forbundet 2020 har vært å bevare Guds skaperverk. Det har de siste årene vært et stort engasjement rundt miljø og klimasaken, spesielt blant unge. Vi har sett demonstrasjoner og skolestreik, men også holdt taler for de «voksne» for å få dem til å forstå at det er vi som er fremtiden. Hvis vi […]

Hvordan Mikael Bruun hjalp kvinner i DnK

Etter mye storm rundt sogneprest Mikael Bruuns uttalelser vedrørende samarbeid med kvinnelige prester har bispemøtet slått fast at man ikke kan reservere seg mot dette. – Ulike meninger kan ikke komme til uttrykk i en praksis som vanskeliggjør tjeneste for andre, sa preses Olav Fykse Tveit. Dette fastslår kvinners rett til full prestetjeneste i Den […]

Abu Dis – landsbyen ved muren der kvinnene jobber

Tett inntil apartheidmuren som skiller Israel og Palestina og som legger beslag på store palestinske landområder, ligger landsbyen Abu Dis. Abu Dis var i opprinnelig en del av i Øst-Jerusalem, men er nå helt adskilt fra Jerusalem fordi byen ligger på den andre siden av muren. Landsbyen er dermed som mange andre palestinske landsbyer. Det […]

Islands folkekirke skaper glede og sinne

Med sine progressive og kontroversielle kunststykker i sosiale medier har den islandske folkekirken skapt internasjonale reaksjoner – på godt og vondt.  Stykkene er en del av en markedsføringskampanje siktet på den yngre målgruppen med tilbud om søndagsskolen, og i tillegg til vid spredning i sosiale medier vil de også være til stede på busser i […]

Kristen-Norge inntar TikTok

I jevn takt med utviklingen av meme-profiler og temaspesifikke sider på sosiale medier har også den kristne demografien funnet sin vei til internett for å spre humor, dele historier, formidle Bibelen, og knytte bånd til mennesker i hele Norge og verden.  Mange kristenspesifikke kontoer har fått økt oppmerksomhet i vår og i sommer, spesielt etter […]

Arkiv